Alzheimer – straszna choroba starszych osób

Alzheimer – jak walczyć z postępującą chorobą wieku starczego? Gdzie udać się po pomoc, gdy z każdym dniem najbliższa osoba staje się coraz bardziej obca? Skąd czerpać siłę do walki z tą nieuleczalną chorobą?

Domy opieki dla osób z alzheimerem

Domy opieki dla osób z alzheimerem to miejsca, które pomogą przetrwać w chorobie nie tylko pacjentowi ale i jego najbliższej rodzinie. Nie każdy ma warunki we własnym domowym zaciszu, by w pełni oddać się pomocy nad chorym. Nie każdy może pozwolić sobie na sprawowanie stałej opieki nad cierpiącym na alzheimera. I właśnie takim rodzinom, pomoc swą oferują domy pomocy dla osób z alzheimerem.

Co zrobić, by dostać się do takiego domu opieki? W zasadzie nie trzeba wiele… Wystarczy zadzwonić, umówić się na spotkanie i przedstawić historię choroby. Jeżeli tylko wyrazi się chęć skorzystania z pomocy, dom opieki przyjmie pacjenta z otwartymi rękami.

W takim miejscu pacjent chory na nieuleczalną chorobę, jaką jest alzheimer, będzie miał poczucie bezpieczeństwa oraz będzie miał zapewnioną opiekę zdrowotną oraz psychologiczną.

Azheimer Warszawa – czym jest choroba neurodegeneracyjna?

Alzheimer jest chorobą postępującą, którą w początkowym stadium ciężko rozpoznać. Jest to choroba, która dotyka ludzi w podeszłym wieku – zwykle po sześćdziesiątce. Dlatego też często mylona jest z dolegliwościami, które towarzyszą wszystkim ludziom w takim wieku. Mniejsza sprawność umysłowa, mniejsza sprawność ruchowa – czyli wszystko to, co faktycznie uprzykrza życie niejednemu staruszkowi. Jak więc rozpoznać chorobę?

Objawy – stadium początkowe:

– problemy z zapamiętywaniem nowych informacji;
– problemy z przypominaniem sobie niedawnych zdarzeń;
– wahania nastrojów;
– zaburzenia osobowości;
– zaburzenia w orientacji przestrzennej;
– unikanie kontaktów z innymi ludźmi.

Objawy – stadium średniozaawansowane:

– zaburzenia mowy;
– rozdrażnienie;
– zaburzenia w rozpoznawaniu najbliższych osób;
– omamy;
– urojenia.

Objawy – stadium zaawansowane:

– zaburzenia w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych;
– całkowity brak rozpoznawania najbliższych;
– kłopoty z poruszaniem się;
– moczenie się.

Alzheimer Warszawa

Warto zgłosić swoich najbliższych do ośrodków i domów pomocy w walce z chorobą alzheimera. W Warszawie jest wiele takich miejsc, gdzie można zasięgnąć porady i zapoznać się z planem leczenia czy historią innych chorych.